Bron: weerslag.nl


De contributie die u per seizoen aan onze vereniging betaalt bestaat uit twee delen nl.:
 
• Contributie
   • Verenigingscontributie
   • Bondscontributie van de KNVB
   • Diverse activiteiten voor de jeugd

• Wasgeld
   • Dit dient ter compensatie voor de wasouder. Deze wordt aan het einde van het seizoen door de penningmeester afgedragen.
   • Voor de senioren wordt dit per team geregeld.

De betaling van de contributie gebeurt door middel van automatische afschrijving en wordt in oktober/november geïnd. Bij inschrijvingen gedurende het seizoen wordt dit voor juni gedaan. 

Peildatum is 31 december van enig jaar.
 
Seizoen 2019-2020 Geboren in Contributie Wasgeld Totaal
Senioren voor 2000 € 194,00  n.v.t. € 194,00
O19 2001 / 2002 € 121,00 € 10,00 € 131,00
O17 2003/ 2004 € 121,00 € 10,00 € 131,00
O15 2005 / 2006 € 121,00 € 10,00 € 131,00
O13 2007/ 2008 € 106,00 € 10,00 € 116,00
O11 2009 / 2010 € 106,00 € 5,00 € 111,00
O9 2011 / 2012 € 106,00 € 5,00 € 111,00
O7 2013 / 2014 € 55,00 n.v.t. € 55,00
         
 
Beëindiging van het lidmaatschap kan zowel mondeling als schriftelijk bij het secretariaat. Bij tussentijdse opzeggingen is men contributie verschuldigd tot aan het eind van het seizoen. Niet spelende vrijwilligers zijn vrijgesteld van contributie.

Indien een speler langere tijd niet kan spelen kan de penningmeester beslissen tot vrijwaring of restitutie van de contributie.
De penningmeester zal eventueel in overleg met het bestuur/commissie over ieder geval apart een beslissing nemen.


tolk